top of page
Tønderhus Fond Bestyrelse

I løbet af de sidste 40 år af Tønderhus Fondens levetid har fonden blot haft tre formænd. Den nuværende formand er Jens Sandahl Sørensen. 

 

Tønderhus Fond ledes altid af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder årligt 4 møder, hvor også alle ansøgninger om støtte behandles. Der gives intet vederlag til bestyrelsen. 

Jens Sandahl Sørensen

Formand

Jan Sønnichsen

Bestyrelsesmedlem 

Karin Holdt

Kasserer

Anders K. Jessen

Bestyrelsesmedlem

Birgit Thye-Petersen

sekretær 

Astrid Scherrebeck

Bestyrelsesmedlem

bottom of page